Wandelnetwerk

Het wandelnetwerk Eindeloos Eiland Noord-Beveland omvat vele kilometers aan wandelpaden. Deze wandelpaden nemen u mee door Noord-Beveland over smalle polderwegen, de inlandse en de aan het Veerse Meer en de Oosterschelde gelegen dijken en de vele fietspaden. U komt langs bedrijvige boerenakkers met naastgelegen bloeiende akkerranden en komt door prachtige natuurgebieden. Een akkerrand is een met bloemen en planten ingezaaide smalle strook land rondom of naast een akker. De aanwezigheid van een akkerrand is van positieve invloed op het dierlijk leven in agrarische gebieden.

Stichting Akkerleven zet zich in om de kwaliteit van het wandelnetwerk te waarborgen: drie maal per jaar lopen een aantal routedokters alle wandelroutes na. Eventuele bevindingen worden aan stichting Akkerleven gerapporteerd. Stichting Akkerleven voert herstelwerkzaamheden uit wordt daarbij geholpen door vele vrijwilligers.