Projecten

Project Bloemrijk Noord-Beveland
De laatste jaren zijn er door veranderende Europese regelgeving en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de provincie Zeeland bloem- en akkerranden verdwenen op Noord-Beveland. De provincie Zeeland heeft kern(=leef)gebieden aangewezen waardoor er met name een gebied rondom Kamperland en een gebied rondom Colijnsplaat is ontstaan met akkerranden. Stichting Akkerleven heeft deze gebieden aan elkaar verbonden met bloemranden langs de tussenliggende percelen, langs de doorgaande wegen en zoveel mogelijk langs fietspaden en de paden van het wandelnetwerk.

Over het gehele ‘eiland’ Noord-Beveland worden in 2024 ruim 36 km van 3m breed bloemranden aangelegd, met name op zichtlocaties langs de doorgaande wegen en langs de fiets- en wandelpaden (van het wandelnetwerk).

Een bloemrijk Noord-Beveland is belangrijk voor de inwoners van Noord-Beveland, de toeristen/recreanten en de agrarische ondernemers.
Bovendien bieden de bloemranden beschutting en voedsel aan veel insecten, vogels en andere kleine dieren.

Stichting Akkerleven werkt in dit project allereerst samen met de agrarische ondernemers en ZLTO Noord-Beveland, de gemeente Noord-Beveland, Stichting Landschapsbeheer Zeeland (wandelnetwerk). Ook met de bijenvereniging Noord-Beveland is contact over de mogelijkheid bijenkasten te plaatsen in de bloemranden.

Stichting Akkerleven neemt tevens deel aan het project ‘Gezonde voeding van dichtbij’ van de ZLTO. In het voorjaar worden 20 borden met informatie over de verschillende gewassen geplaatst aan de rand van de percelen.