Projecten en vrijwilligers

Stichting Akkerleven initieert het Agrarisch natuurbeheer op Noord-Beveland. Wij ondersteunen diverse projecten en voeren deze soms daadwerkelijk uit.

U kunt hierbij denken aan:

  • De regeling SNL (subsidie natuur en landschap), deze regeling zorgt ervoor dat bij veel boeren op Noord-Beveland akkerranden langs de akkers liggen. SNL randen worden door het ministerie van RVO betaald.
  • Bloeiend bedrijf, een driejarig project waarbij ook randen worden gelegd, maar die randen liggen er specifiek voor de biodiversiteit
  • Natuurplan 2011- 2018, dit is een project van stichting Akkerleven en de gemeente. Het is de bedoeling zoveel mogelijk bloeiende randen aan te leggen, ook de Ruiterroutes over de akker worden vanuit dit project betaald.
  • Veldleeuwerik-randen, deze randen worden gestimuleerd door de Suikerbieten industrie, gericht op biodiversiteit en maatschappelijk verantwoord boeren.
  • Dan zijn er nog wandelpaden over de akker, deze vallen onder het project wandelnetwerk, hiervan hebben we 10 kilometer, deze grasranden zijn een meter breed en worden 4 maal jaar gemaaid.

 

Maar stichting Akkerleven doet nog meer:

  • Het onderhoud van het totale wandelnetwerk, inclusief het maaien onder bruggetjes en bij bankjes, vervangen bordjes en palen.
  • De omvorming van het stelsel agrarisch natuurbeheer naar het nieuwe stelsel in 2016, waarbij onze provincie uitgaat van een kerngebieden benadering.
  • Meehelpen met het invulling geven aan de vergroeningseis van 5 % van alle boerenakkers op Noord-Beveland.
  • Het opzetten en uitvoeren van een deel van het ruiterroute netwerk.
  • Het onderhoud van het groen op de ZEElandboerderij

Voor al deze klussen zijn wij voortdurend op zoek naar sponsoren, donateurs en vrijwilligers.

Interessante weblinks

Bloeiend Bedrijf

Bezoek de website van Bloeiend Bedrijf voor meer informatie over kruidenrijke akkerranden die speciaal zijn ontwikkeld voor natuurlijke vijanden.

Portaal Natuur en Landschap

Bezoek het Portaal Natuur en landschap, de verzamelplaats van alle (beleids)informatie over Natuur en Landschap in Nederland.