Poldernatuur Zeeland

Poldernatuur Zeeland is ontstaan uit de samenwerking van de 9 agrarische natuur verenigingen in Zeeland. Poldernatuur Zeeland is een coöperatieve vereniging van agrarisch grondbezitter die meedoen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Het bestuur van Poldernatuur Zeeland wordt gevormd door afgevaardigden van de 9 ANV’s. Poldernatuur Zeeland is een gecertificeerde organisatie. Om dit certificaat te behalen is een Kwaliteitshandboek opgesteld volgens een landelijk opgesteld Programma van Eisen. Dit certificaat is afgegeven door de Stichting Certificering SNL.

Poldernatuur Zeeland wil leefruimte voor dieren en planten die thuis horen in het agrarische buitengebied behouden en creëren. Dit is van belang omdat de afname van deze soorten gestopt moet worden. Hiervoor worden akkerranden aangelegd. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor botanisch graslandbeheer (incl. dijken), weidevogelbeheer en beheercontracten voor landschapselementen (o.a. poel, knotbomen, struweel en houtwallen).

Interessante weblinks

Poldernatuur Zeeland

Poldernatuur Zeeland is ontstaan uit de samenwerking van de 9 agrarische natuur verenigingen in Zeeland en sluit beheercontracten af met agrariërs voor de aanleg en beheer van akkerranden, het beheer van graslanden en landschapselementen.

ZLTO

De ZLTO ondersteunt u als ondernemer in de groene ruimte bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij.