Achtergrondinformatie

Stichting Akkerleven is werkzaam in een ongeveer 6000 hectare grote gemeente, welke voornamelijk uit akkerbouwgebied bestaat. De gemeente Noord-Belevand kenmerkt zich door de openheid van het landschap, de aanwezigheid van dijken en de vele prachtige natuurlijke overgangen van zoutwaterlandschap naar het boerenland. In dit landschap bevindt zich een zestal kleine dorpen, waarvan de gemeenschap zich laat typeren als hecht. De gemeente telt gedurende het jaar gemiddeld 7000 inwoners en in de zomermaanden komen daar rond de 45.000 toeristen bij. Het water in de sloten in de gemeente is soms brak en aan het eind van de zomer soms zelfs zout. Dit gegeven hangt af van de afstand van de sloot tot het Nationaal Park Oosterschelde, het zoute Veerse Meer, of de Noordzee waardoor onze gemeente wordt omsloten. De gemeente bestaat uit veelal grote en moderne akkerbouwbedrijven en daarnaast uit een aantal veehouderijen. Op de soms vette Zeeuwse klei groeien de landbouwproducten weelderig. In dit landschap is stichting Akkerleven werkzaam.

Stichting Akkerleven is een agrarische natuurvereniging, die voornamelijk met hulp van vele vrijwilligers werkzaamheden verricht in de gemeente Noord-Beveland. De stichting zet zich actief in om natuurlijke projecten met behulp van subsidiƫring van de grond te krijgen en wordt daarnaast geholpen door ongeveer 180 donateurs. De stichting heeft geen beroepskrachten in dienst en is hierdoor genoodzaakt kritisch te kijken naar de eigen organisatie. De taken binnen het bestuur zijn dan ook goed verdeeld. De ZEElandboerderij, de educatieve uitvalsbasis van stichting Akkerleven, biedt daarnaast zinvol werk aan voor re-integratiekandidaten en jongeren die een maatschappelijke stage dienen te lopen. Het is zelfs zo, dat diverse langdurig werklozen door werkzaamheden te verrichten op de ZEElandboerderij zijn ingestroomd in regulier werk.