Dijkversterking Roompot

Zoals u wellicht al weet, versterkt projectbureau Zeeweringen dit jaar het dijktraject Roompot aan de noordkust van Noord-Beveland. Dit dijktraject is een van de zes dijktrajecten die voor 2015 op de planning staat. Via deze dit bericht wil ik u hierover informeren.

Het werkgebied loopt vanaf het Sophiastrand tot aan de Oosterscheldekering. In totaal is het werkgebied 3,6 kilometer lang. Op de kaart staan het werkgebied (blauwe lijn) en de transportroute (rode lijn) aangegeven. De werkzaamheden vinden plaats vanaf februari tot november 2015. Normaal gesproken mogen we pas op 1 april de glooiing openbreken, maar omdat de Sophiahaven beschut ligt tussen twee havendammen, start de versterking hier 15 februari. Omdat we hier vroeg starten, zijn we hier ook eerder klaar: 1 juni 2015. Deze einddatum geldt ook voor het dijkdeel ter hoogte van camping Anna Friso. In de rest van het werkgebied werken we tussen 1 maart (voorbereidende werkzaamheden) en 1 november. In de maand oktober ronden we namelijk nog klussen af.

Het is niet toegestaan om het werkgebied te betreden. Recreƫren op de dijk is dus tijdelijk niet mogelijk, ook niet in de weekenden en op feestdagen. Het materiaal dat voor het werk nodig is, wordt via de weg aangevoerd. In verband met de veiligheid zijn delen van de transportwegen verboden voor (brom)fietsers en wandelaars. Zij worden omgeleid. Het is niet mogelijk fietsers overal om te leiden. Op de Jacobaweg en Krommeweg bijvoorbeeld maken fietsers en werkverkeer gebruik van dezelfde weg. Let hier dus extra goed op!

Helaas is enige overlast bij een dijkversterking niet te vermijden. We nemen wel maatregelen om de hinder te beperken. Zo mag vrachtverkeer alleen rijden op de vastgestelde transportwegen. Deze wegen houden we stof- en moddervrij. Afsluitingen houden we zo kort mogelijk. Ook beperken we overlast door het instellen van vaste werktijden.


Bron: Esther van Deutekom, communicatieadviseur Projectbureau Zeeweringen