14 03 2015 SNL deelnemers: gewijzigde voorwaarden

Op verzoek van Ria Hoeymakers, Poldernatuur Zeeland, geven wij de volgende mededeling aan u door:
De deelnemers SNL hebben eind februari de ‘Baseline’-brief dd. 25 februari 2015 gekregen (onderwerp: Mogelijkheid beëindiging agrarisch natuurbeheer vanwege gewijzigde basisvoorwaarden).

We hebben dat schrijven voorgelegd aan ZLTO; met man en macht is vanuit daar geprobeerd uit te zoeken wat nu die wijzigingen dan wel inhouden. We kregen de volgende reactie van ZLTO:

“ …… over de brief vanuit RVO met aanpassing basisvoorwaarden.

Hier hebben we veel vragen over gehad.

Na diverse contacten met provincie en binnen LTO lijkt het erop dat het een formele en verplichte correspondentie is naar alle SNL-deelnemers in Nederland.

Na bestudering van de bijbehorende tabel geeft RVO aan dat er een aantal bestaande voorwaarden vanuit bestaande wet- en regelgeving bij elkaar gebracht zijn.

Voor specifieke bedrijfsinformatie kan het beste contact opgenomen worden met RVO.”