Bodem Anders!

Bodem Anders! Ontmoeting tussen Boeren en Burgers In het kader van het Internationale Jaar van de Bodem zijn Den Bosch en omstreken op 19 en 20 maart het trefpunt voor Bodem Anders!: een tweedaags forum voor boeren en burgers. De organisatie is in handen van een bonte coalitie van zowel de milieubeweging als de ZLTO.

Boeren komen in toenemende mate problemen tegen bij het beheer van hun bodem. Het organische stofgehalte daalt, het bodemleven kwijnt weg, de structuur raakt verdicht. Ondertussen komen praktische oplossingen voor duurzaam bodembeheer steeds meer in beeld.

“De uitdaging van een gezonde bodem ligt erin de diversiteit onder en boven de grond zo groot mogelijk te maken. Daarmee creëer je evenwicht”,  zegt Joost van Strien, akkerbouwer uit de Noordoostpolder en deelnemer aan Bodem Anders!. Die aanpak vraagt echter om een flinke inzet van zowel boeren als burgers.

Agrarisch ondernemers willen goed voor hun bodem zorgen, maar de vereiste langetermijn-investeringen zijn niet altijd makkelijk om te doen. De zorgen over kortetermijn-inkomsten en de druk van burgers en milieu-organisaties om meer ruimte te geven aan natuur, plaatsen veel agrariërs voor een dilemma. Consumenten hebben weinig zicht op de bodemproblematiek, maar kunnen een belangrijke bijdrage leveren door te kiezen voor voedsel van gezonde bodems.

met: Donderdag 19 maart, omgeving Biezemortel, i.s.m. Stichting Duinboeren

Velddag Excursies langs innovatieve bodem boeren en van Iersel compost

Donderdag 19 maart, Brabanthallen

Filmavond Vertoning film “Bodemboeren” Vrijdag 20 maart, Brabanthallen, Den Bosch

Workshops en debat met o.a. Hans Huijbers (ZLTO), John D. Liu (Het Groene Goud), Wim van der Putten (WUR), Volkert Engelsman (IFOAM) als sprekers en workshops verzorgd door o.a. Land&Co, Toekomstboeren, Louis Bolk Instituut, PPO, en vele anderen.

Onderwerpen:

  • bodemvruchtbaarheid
  • jonge ondernemers
  • bodem en gezondheid
  • kringlooplandbouw
  • toegang tot grond
  • bodem en biomassa

aanmelden en meer informatie: www.voedselanders.nl