Welkom

Stichting Akkerleven is een agrarische natuurvereniging, die met hulp van vele vrijwilligers, werkzaamheden verricht in de gemeente Noord-Beveland. De stichting zet zich actief in om natuurlijke projecten met behulp van subsidiëring van de grond te krijgen en wordt daarnaast geholpen door vele donateurs. De stichting heeft geen beroepskrachten in dienst en is hierdoor genoodzaakt kritisch te kijken naar de eigen organisatie.

Poldernatuur Zeeland

Stichting Akkerleven is evenals de andere Zeeuwse agrarische natuurverenigingen aangesloten bij Poldernatuur Zeeland. Poldernatuur Zeeland sluit beheercontracten af met agrariërs (op Noord-Beveland met medewerking van Akkerleven) voor de aanleg voor de aanleg en beheer van akkerranden, het beheer van graslanden en landschapselementen.

Bloeiende akkerranden

Dit gebeurt binnen het landelijk stelsel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Dit stelsel is sinds 1 januari 2016 van kracht, met als doel het agrarisch natuur- en landschapsbeheer effectief (natuurkwaliteit) en efficiënt (financieel) uit te voeren.

Lees meer

Navigeer door onze website

Navigeer gemakkelijk door onze website via het menu bovenaan elke webpagina en hier op de homepagina.

Achtergrondinformatie

Hoe is stichting Akkerleven tot stand gekomen? U leest het hier.

Doelstelling

Ontdek op deze pagina wat onze doelstelling is.

Naar een nieuw stelsel: SCAN

Informatie over het nieuwe stelsel en SCAN leest u hier.

Wandelnetwerk

Het wandelnetwerk Eindeloos Eiland Noord-Beveland omvat meer dan 120 kilometer wandelpaden die door stichting Akkerleven worden onderhouden.

Projecten en vrijwilligers

Ontdek op welke wijze stichting Akkerleven het agrarisch natuurbeheer op Noord-Beveland initieert.

ZEElandboerderij

Maak kennis met de ZEElandboerderij en lees wat stichting Akkerleven hiervoor heeft betekend.

Ruiter- en menroute

Lees meer over de opening van het Ruiter-en menroute netwerk Noord-Beveland.

Kleurenpalet

Deze website is opgemaakt in het kleurenpalet van het Noord-Bevelands DNA, dat de identiteit en het gevoel van Noord-Beveland wil verwoorden en verbeelden.

Hectare grond

Kilometer wandelpad

Kilometer ruiterpad

Eindeloos Eiland