Uitnodiging

Houdt u uw mailbox in de gaten? U ontvangt deze week van ons een belangrijke e-mail over een informatiebijeenkomst op donderdag 15 december 2016 om 20.00 uur in het Provinciehuis te Middelburg. Deze bijeenkomst staat in het teken van de uitkomst van de extra monitoringsgebieden door SOVON, in opdracht van de Provincie en Poldernatuur Zeeland. Voor u als Akkerrandbeheerder is het erg belangrijk om te weten in welk gebied u ligt en of het straks nog mogelijk blijft uw contract in de huidige vorm voort te kunnen zetten.Voor ons als bestuur van Stichting Akkerleven is het belangrijk met zoveel mogelijk mensen op deze bijeenkomst aanwezig te zijn, dan kunnen wij, indien nodig, ons ook sterker maken voor eventuele gevolgen bij de aanpassing van de Leefgebieden kaarten.
Lees meer

Bestuurlijk overleg met provinie Zeeland

Volgens afspraak is er twee maal per jaar een bestuurlijk
overleg vanuit Poldernatuur Zeeland met de
gedeputeerde, Carla Schönknecht. Op bestuurlijk niveau
wordt overleg gevoerd over de visie, ambitie èn de
tussenstand aan het einde van het eerste beheerjaar
2016. De overleggen verlopen constructief, uitgaande van
de inzet van financiën voor de doelsoorten voor Zeeland
op de plekken waar de meeste natuurkwaliteit is te
verwachten èn waar er belangstelling is vanuit agrariërs
om een beheercontract af te sluiten.

Poldernatuur Zeeland

Poldernatuur Zeeland is ontstaan uit de samenwerking van de 9 agrarische natuur verenigingen in Zeeland en sluit beheercontracten af met agrariërs voor de aanleg en beheer van akkerranden, het beheer van graslanden en landschapselementen.

Bezoek de website

Waarnemingsformulier

We willen graag weten waar in Zeeland de akkervogels nog voorkomen en hoe de akkerranden functioneren. Het gaat hierbij vooral om de doelsoorten Patrijs, Veldleeuwerik, Graspieper en Gele Kwikstaart.
Telformulieren kunnen gedurende het hele jaar worden opgestuurd! Waarnemingen doorgeven is ook van belang voor u, als deelnemer om de akkerrand te kunnen behouden.
Telt u mee?

ZEElandboerderij

Ontdek de natuur op de ZEElandboerderij in Kamperland.

Lees meer

Bloeiende akkerranden

Een geurende bloem trekt akkerleven aan, een echte win-win-situatie voor de agrariërs en bewonderaars van het landschap op Noord-Beveland.

Lees meer

Navigeer door onze website

Navigeer gemakkelijk door onze website via het menu bovenaan elke webpagina en hier op de homepagina.

 

Achtergrondinformatie

Hoe is stichting Akkerleven tot stand gekomen? U leest het hier.

Doelstelling

Ontdek op deze pagina wat onze doelstelling is.

Naar een nieuw stelsel: SCAN

Informatie over het nieuwe stelsel en SCAN leest u hier.

Wandelnetwerk

Het wandelnetwerk Eindeloos Eiland Noord-Beveland omvat meer dan 150 kilometer wandelpaden die door stichting Akkerleven worden onderhouden.

Projecten en vrijwilligers

Ontdek op welke wijze stichting Akkerleven het agrarisch natuurbeheer op Noord-Beveland initieert.

ZEElandboerderij

Maak kennis met de ZEElandboerderij en lees wat stichting Akkerleven hiervoor heeft betekend.

Ruiter- en menroute

Lees meer over de opening van het Ruiter-en menroute netwerk Noord-Beveland.

Kleurenpalet

Deze website is opgemaakt in het kleurenpalet van het Noord-Bevelands DNA, dat de identiteit en het gevoel van Noord-Beveland wil verwoorden en verbeelden.

Hectare grond

Kilometer wandelpad

Kilometer ruiterpad

Eindeloos Eiland